Monkey Stories Ưu đãi khách hàng thân thiết đã mua Monkey Junior, Monkey Math

Như một món quà tri ân tới ba mẹ - những khách hàng đã ủng hộ các sản phẩm của Monkey Learning, từ ngày 27/10/2018 Monkey chính thức áp dụng chương trình tri ân khách hàng.

Chi tiết:

  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua từ sản phẩm (gói học) thứ 2 trở lên.
  • Sản phẩm áp dụng: tất cả sản phẩm của Monkey Learning:Monkey Junior,Monkey Stories,Monkey Math...
  • Thời điểm áp dụng: 27/10/2018
  • Nội dung: Khách hàng khi mua sản phẩm của Monkey Learning từ lần thứ 2, gói học mua mới sẽ được tặng thêm như sau:

Gói chọn mua từ lần thứ 2

Thời gian sử dụng

Quyền sử dụng thiết bị

  • Gói 06 tháng

  -

  -

  • Gói 1 năm

  Tặng 02 tháng sử dụng

  -

  • Gói 2 năm

  Tặng 04 tháng sử dụng

  -

  • Gói TĐ/4 năm

  -

  Tặng quyền sử dụng trên 2 thiết bị mới

 

Các bạn đang đọc: Monkey Stories Ưu đãi khách hàng thân thiết đã mua Monkey Junior, Monkey Math